ติดต่อ

ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเสียง

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02-564-6900
โทรสาร 02-564-6901-3
Call Center 02-524-9200

web site: http://spt.nectec.or.th/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *