กระทรวงวิทย์ฯ ส่งแอพ TVIS รายงานจราจรรับสงกรานต์

นายวรวัจน์    เอื้ออภิญญากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปิดเผยว่า ปัญหาจราจรในประเทศไทยเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงขึ้นทุกปี  โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลต่าง ๆ  สำหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้  กระทรวงวิทย์ฯ ได้สั่งการให้ศูนย์เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) นำผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขการจราจรทั้งทาง ตรงและทางอ้อมมาบูรณาการร่วมกัน  เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดในการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะการใช้งานแอพพลิเคชั่น  Traffic Voice Information System : TVIS   หรือรายงานข้อมูลสภาพจราจรอัจฉริยะแบบเรียลไทม์

ทั้งนี้แอพพลิเคชั่น ดังกล่าว สามารถรายงานสภาพจราจรแบบออนไลน์ โดยดึงข้อมูลสภาพการจราจรจากแหล่งข้อมูลต่างๆ อย่างอัตโนมัติ  ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลได้โดยการพูดชื่อถนนที่ต้องการ เพราะมีระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทย และสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ด้วยตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้หรือชื่อตำแหน่งใดๆ ที่ผู้ใช้ต้องการได้

สำหรับแอพพลิเคชั่น TVIS ประกอบด้วย  ระบบการรายงานผลการจราจรแบบต่างๆ เข้าด้วยกัน เช่น ข้อมูลภาพจากกล้อง CCTV   ข้อมูลข่าวสารจราจรจากสังคมออนไลน์   ป้ายจราจร อัจฉริยะ  สามารถดูได้ผ่านแอพพลิเคชั่นของ TVIS หรือโทรผ่านฟังก์ชัน Smart IVR ของแอพพลิเคชั่นไปที่ FM99.5 เพื่อฟังข้อมูลสภาพจราจร หรือผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ AIS, True และ DTAC  นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนดาวน์โหลดใช้แอพพลิเคชั่นดังกล่าวได้ฟรีโดยรองรับระบบปฎิบัติการทั้ง iOS และ Android.

tvis

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *