News

S-Sense คืออะไร?

S-Sense หรือ Social Sensing เป็นระบบวิเคราะห์ความคิดเห็นของบุคคลทั่วไปหรือกลุ่มลูกค้าบน โซเชียลมีเดีย ว่ารู้สึกอย่างไรต่อผลิตภัณฑ์ บริการ และยี่ห้อสินค้า โดยระบบจะรวบรวมข้อความจาก โซเชียลมีเดีย เช่น Webboard, Twitter, Facebook, Youtube ฯลฯ แล้วนำมาประมวลผลทางภาษาเพื่อแยกแยะ วิเคราะห์และแสดงผลด้วยรูปแบบที่เข้าใจง่าย   S-Sense ถือเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกที่เหมาะสมกับยุคสมัยที่เจ้าของกิจการ บริการหรือผลิตภัณฑ์ จะสามารถติดตามความเคลื่อนไหว หรือการตอบรับของกลุ่มลูกค้าสามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริง และพร้อมรับมือกับปัญหาได้อย่างทันท่วงที

News

กระทรวงวิทย์ฯ ส่งแอพ TVIS รายงานจราจรรับสงกรานต์

วรวัจน์ สั่งการ เนคเทคส่ง แอพพลิเคชั่น TVIS รายงานข้อมูลสภาพจราจรอัจฉริยะแบบเรียลไทม์ ช่วยประชาชนวางแผนการเดิน ทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ นายวรวัจน์    เอื้ออภิญญากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปิดเผยว่า ปัญหาจราจรในประเทศไทยเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงขึ้นทุกปี  โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลต่าง ๆ  สำหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้  กระทรวงวิทย์ฯ ได้สั่งการให้ศูนย์เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) นำผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขการจราจรทั้งทาง ตรงและทางอ้อมมาบูรณาการร่วมกัน  เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดในการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะการใช้งานแอพพลิเคชั่น  Traffic Voice Information System : TVIS   หรือรายงานข้อมูลสภาพจราจรอัจฉริยะแบบเรียลไทม์ […]

News

“เนคเทค” โชว์ฝีมือปั้น “S-Sense” รู้ทันผู้บริโภคยุค “โซเชียลเน็ตเวิร์ก”

นับวันขนาดของโลกออนไลน์ใหญ่โตขึ้นทุกที มีจำนวนข้อมูลที่ผู้ใช้สร้างขึ้นมหาศาล ไม่ว่าจะเป็นรูปถ่าย, คลิปวิดีโอ และข้อความทั้งหลาย ด้วยขนาดของข้อมูลที่มากขึ้นเรื่อย ๆ จนเกิดปรากฏการณ์ “บิ๊กดาต้า” ทีมนักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เริ่มคิดค้นเครื่องมือที่จะวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคในโลกออนไลน์จากข้อความภาษาไทยที่เขียนลงไป โดยเฉพาะบนโซเชียลเน็ตเวิร์ก แล้วนำมาประมวลผลเพื่อให้องค์กรต่าง ๆ รวมถึงบุคคลทั่วไปได้นำผลลัพธ์เหล่านั้นมาใช้ประโยชน์โปรเจ็กต์นี้ชื่อว่า S-Sense หรือ Social Sensing “อลิสา คงทน” นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเสียง (SPT) หน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศ (INIRU) แห่งเนคเทค อธิบายว่า โปรเจ็กต์นี้เริ่มต้นขึ้นมากว่า 10 […]

News

Social Media Opinion mining : เทคโนโลยีการติดตามความคิดเห็นในโลกไซเบอร์

25 เมษายน 2556  13.00 – 13.30 น. โดย ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยี เสียง หน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ( NECTEC ) ระบบเพื่อการติดตามแบรนด์ (Brand Monitoring) หรือ การวิจัยตลาด (Market Research) เพื่อสำรวจความพึงพอใจและติดตามทัศนคติของสาธารณะที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการของตัวเองหรือของคู่แข่ง เพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้น และช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้สูงยิ่งขึ้นด้วยระบบเพื่อการสำรวจผลการตอบรับ (Feedback) ของลูกค้าหรือสาธารณชนที่มีต่อผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ แคมเปญใหม่ ระบบเพื่อการสำรวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร (Employee […]